Herní role k výběru

Edit 9.5.2018 - obsazené role jsou označené a není na ne možné se hlásit.

Florie byla, je a bude otevřený svět. Oceňujeme originalitu a toužíme po Vašich nápadech.
U každé role očekáváme, že ji naplníte Vámi zvoleným charakterem včetně pozadí postavy, její minulosti, a plánů do budoucna.

My Vám ji pomůžeme usadit do příběhu, zakomponovat do příběhových linek, vytvořit vazby na další lidi a frakce. Samozřejmě po oboustranné dohodě. V tomhle je výjimečnost sandboxu. Role jako taková Vám hlavně pomůže zapadnout do světa Florie. Vyberte si z níže rozepsaných modrých rolí (nebo si vymyslete svoji). Po přihlášení na hru Vám zašleme link k formuláři na tvorbu postav. 

Nejsou malé a velké role, vítězové a poražení. Ano, volí se signor, ale nemusí se každý snažit jej získat. Důležité je, aby jste měli roli kterou chcete hrát. Věděli, co od ní máte čekat, a jejíž hra Vás naplní zážitky. 

Na Florii je možné jednou pokračovat hraní vaší role v dalším roce. Ti co pokračují mají přednost při obsazování role.

Ve hře bude spousta herně dosažitelných volených funkcí, o které se můžete ucházet. Role jdou jakkoliv kombinovat s funkcemi, a libovolně rozvíjet. Žádná z rolí Vám neznemožní dosáhnout herních cílů. Holič se klidně může stát prvním Signorem.

Knížecí rody: (vhodný honosnější kostým a sídlo) více o šlechtě

Rod Malatesta
Malatestové jsou vzdálení příbuzní Loredanů a Hoferů. Jejich historie je stará jak město samo. Kníže Sigismond, nejslavnější z Malatestů, byl stejně jako osm generací jeho předků generálem. Stal se nejskvělejším a nejslavnějším válečníkem zrozeným ve Florii. Vedl velké tažení, aby vítězně ukončil vleklou válku s horaly, kteří mnoho let sužovali severní území. Svou udatností a milosrdenstvím si vysloužil velkou úctu u svých nepřátel, kteří mu po porážce hromadně skládali vazalský slib.

2x vzdálenější příbuzný s titulem zeman
2x  správce / majordomus / nějaký osobní člen šlechtické domácnosti 

Po provdání kněžny do rodu Arnolfini se budou řešit majetkové a nástupnické záležitosti. Oba zemanové budou chtít ovládnout rod. Malatestové si zakládají na své vojenské minulosti. Budou se snažit maximálně vypomoci Florii v nadcházejícím konfliktu a snaží se obsadit významné posty v armádě. V poslední době mají konflikt s veleknězem Shakeltona ohledně dění na jejich rodovém  sídle.


Rod Arnolfini
Tento velmi starý rod odvozuje svůj původ od bájného Arnolda Suarceniegro, slavného kondotiéra a zachránce města. Arnold se stal osvíceným vládcem a velmi se zasloužil o blahobyt státu. Bohužel vláda jeho dynastie netrvala dlouho a z většiny jeho potomků pocházeli zejména rádcové pro zahraniční záležitosti.

1x kníže Arnolfini
1x osobní důvěrník knížete
1x vévoda Arnolfini (syn knížete, manžel kněžny)
1x kněžna Arnolfini 
1x člen rodiny
1x sloužící kněžny
1x správce / majordomus

Arnolfiniové jsou velmi ambiciózní, a se snaží mít hlavní slovo ve Florii. Nelibě nesou nástup rodu Tabletop a novou Signoru. Bude se řešit politika, majetek i rodinné vztahy.


Rod Mornauer
Alexander Mornauer byl "nejúspěšnějším z obyčejných". Syn potulného obchodníka se zemědělským nářadím prožil pestrý život nájemného vojáka, básníka, cestovatele a miláčka žen. Štěstí se na něj usmálo, když mu bylo necelých 30 let. Ve snaze dostat se z dluhů prodal zásilku piva vojákům Arnolda Suarceniegro i přes zákaz vydaný Staršími signory. Měl štěstí, že tak učinil večer před Arnoldovým převratem a jeho malý čin mu vynesl právo na monopol v obchodě s pivem. Alexander měl podnikavého ducha a brzy měl prsty ve většině Florijských obchodů. Během deseti let se stal nejbohatším člověkem ve Florii. Alexanderovým největším dílem byla stavba gigantického Pantheonu, kterou sám zaplatil. Tento čin ho vynesl na společenský vrchol, a zajistil mu oblibu ve všech vrstvách společnosti.

1x kníže Mornauer
1x vévoda / vévodkyně Mornauer – dítě knížete
1-2x správce / majordomus

Mornauerové jsou zdatní obchodníci. V polední době mají velké investice do zámořských obchodů, takže na ně těžce doléhá blokáda přístavu. Snem Mornauerů je obnova pantheonu. Budou se řešit vztahy a konflikty.


Rod Tabletop
Nejnovější šlechtický rod ve Florii. Jeho zakladatelka Molly Tabletop rod založila po svém zvolení Signorou. Tabletopové ovládají východoflorijskou námořní společnost. Ta se výnosem rady oficiálně stala městskou flotilou Tabletop, a zajištuje hlavní přepravní kapacity města.

1x kněžna Tabletop 
2x vévoda Tabletop 
2x sloužící / správce / majordomus

Tabletopové budou řešit hlavně upevnění svých pozic ve Florii, stíny minulosti, problémy spojené s vládnutím a blokádou.

Rody Loredanů a Hoferů se ve Florii 2018 nebudou vyskytovat.


Garda
Jedním z výdobytků civilizace je oddělení moci zákonodárné (rada města) od moci výkonné (garda – něco jako četnictvo) Garda tedy zajištuje pořádek a vymáhání práva ve Florii. Řeší přestupky, zločiny, chrání obyvatele.

1x kapitán gardy.  (velmi charakterní RP role – podmínkou je silně tradicionalistický přístup)
1x vyšetřovatel  (řeší zločiny, pro zvídavé hráče s logickou dedukcí)
1-2x důstojník (nižší šarže, vhodné je umět reagovat na vzniklou situaci)
3x gardista  (služba a dril, to je náš cíl) 
2x sloužící / správce 


Špehové Ostrie
S blížícím se konfliktem se zvýšila aktivita výzvědných služeb Ostrie. Mezi hlavní náplň takových osob patří sběr a posílání důležitých informací, dezinformační a sabotážní akce.  Největší kapacity mohou mít v popisu práce i odstraňování určených osob. 

5x osrtrijský špeh

Náročná role. Je důležité si stvořit věrohodné krytí, FBI po těchto lidech neustále jde. "Řešit" se bude hlavně politika.Florijský bezpečnostní institut
I v městě Florii se najdou jedinci, kteří nejsou vlastenci a nejednají v jeho zájmu. Úkolem FBI je odhalovat a eliminovat cizí agenty a další živly škodící Florii.

2x agent FBI (1x tradicionalista, 1x novátor)

Náročná role, vyžadující věrohodné krytí. Je potřeba se umět pohybovat napříč společností a nebýt nápadný. Tito agenti pracují v utajení. 


Poštovní  úřad
S obnovou města a rozvojem obchodu se obnovila poptávka po poštovních a notářských službách. Poštovní úřad vyrostl na troskách bývalé knihovny, takže v jeho rozsáhlých, zasypaných sklepeních, lze najít mnoho původních, a někdy i zajímavých, záznamů.
Role jsou vhodné jak pro kmeta se znalostí florijských reálií, který přežil katastrofu, tak i pro nováčka s objevitelským zápalem. Písaři bývají často přítomni jednáním mocných, ze kterého pořizují záznamy.

1x poštovní úředník
1-2x písař
1x kmet knihovník

Klidnější úřednické RP role. Bude se řešit každodenní agenda, trochu archeologie. Vhodné i pro skrytého intrikána. Možné vztahy a osobní zápletky.


Radní zaměstnanci
1x nižší radní úředník (evidence daní a účetních knih)
1x ceremoniář – čisté RP. (Vážená postava, která zajišťuje hladký průběh a podobu všech inaugurací)
1x vyvolávač - (Svolává obyvatele k důležitým událostem, oddychová role. Vhodný silný hlas.)
1x pomocný úředník / písař

Nevolené funkce, vhodné na hraní RP. Bude se řešit běžný chod města, starosti spojené se zásobováním, logistikou materiálu a jiné. Tyto role budou obsahovat osobní zápletky a vztahy.

1x katyně - genderová role dle tradice předurčená pouze pro ženy.

Mučení je stále považováno za nejefektivnější způsob výslechu. Dle florijského práva lze mučit jen obviněné, nikoli svědky. Katyně provádí mučení i popravy. Dopředu upozorňujeme že katyně není žádné ořezávátko, musí něco snést. Silná RP role, budou se řešit vztahy.


Osádky lodí
Obchodní společnost, která loď vlastní, zajímá pouze zisk. Kapitán rozhoduje o tom kam, a s jakým nákladem se popluje. Má přístup ke zboží z jiných trhů.

1x kapitán lodě
1x první důstojník
2-4x lodní posádka

Žádáme o vhodný námořnický kostým. K dispozici je několik různých národů. Bude se řešit blokáda, noční transporty, včetně bojů. Mimo loď jsou posádky zaměřené na RP hraní veselý kumpánů.


Karavana
Od blokády se pozemní transport stal nejdůležitější zásobovací linkou. Bohužel jsou všechny nezablokované trasy velmi problematické. Vůdce rozhoduje o tom kam a s jakým nákladem se pojede.

1-2x vůdce karavany
2-4x členové karavany

Bude se řešit ekonomiky, bezpečnost transportu. Bude se bojovat, můžete snadno přijít k úrazu. Vůdce karavany může být intrikán s nemalým vlivem.


Aréna
Chléb a hry. Staletími prověřená kombinace. Během celé Florie bude probíhat několik turnajů. Na majiteli arény je organizace turnaje. Je vhodné vymyslet doplňkovou zábavu. (různé formáty zápasů, bahno, zvěř, cokoli) Odměnou mu budou peníze, sláva a nemalý vliv.

1x majitel arény
1x pomocník majitele arény
1-2x šampion arény (tady musíte opravdu umět bojovat)

Slině RP role. Postavy žijící přítomností, užívajíc si plnými doušky. Majitel musí mít organizační schopnosti. Budou se řešit vztahy věhlas a sláva. V závislosti na povaze možné konflikty.


Učitel šermu
Dobře bojovat, na to nestačí jen vědět, za který konec se drží meč. Zvládnout umění šermu není snadné.

2x učitel šermu

Silně RP role. Několik hodin denně povede výcvik. Bude se snažit těmhle vidlákům vtlouct do hlavy alespoň základy. V závislosti na povaze se budou řešit vztahy.


Mistr stavitel
Město se rozvíjí a neustále se staví nové budovy. Tuhle hrady, támhle nemocnice, o kus dál přístav. Vytváří nejdůležitější projekty města a učí své žáky svému umění.

1x mistr stavitel

Na tuhle roli je potřeba znát základy stavitelství a strojírenství. Výhodné je umět malovat technické výkresy. Roli je potřeba pojmout hodně osobitě, aby to nesklouzlo k trpnému kopírování pravidel. Klidná role bez politických ambicí, občas se řeší vztahy.

Kněží, akolyté
Kněz je muž víry svého boha. Vede věřící na cestě víry. Bůh s ním promlouvá skrze vize a propůjčuje mu nadpřirozené schopnosti, z nichž některé může dále učit nadané jedince. Systém prezentace víry, podoby obřadů apod. jsou v kompetenci kněze. Akolyta je pomocník kněze, kandidát na kněžství.

Každá víra:
1x kněz sv. Dindy
1x akolyta Nanta - Kranta

ASTERIUS - bůh hvězd a moudrosti: má silné schopnosti v boji proti nemrtvým
ARIANA - bohyně přírody: umí velmi dobře léčit různé nemoci
Sv. DINDY - bůh "nesplněných" přání: neutrální náboženství se smíšenými schopnosti
SHACKELTON - bůh přežití: schopnosti posilující ducha i tělo
NANTA-KRANTA - bohyně smrti: tvrdí se, že její kněží občas používají temné praktiky
MALEA -

Silně RP role. Kněz i akolyta můžou být jak kladní tak i pěkně vykutálení, ale vždy jsou zapálení pro svého boha! Bude se řešit politika, náboženství, spory.


Profesionální bojové CP
Chcete si pořádně zabojovat? Nechcete řešit vztahy a politiku? CPčka jsou bojové stroje, které zajišťují protistranu u střetů s hráči. Budete několikrát za den odveleni mimo tábor k soubojům. Vhodné různé doplňky kostýmu na odlišení.

3x bojové CP

Neřeší se nic, čistá zábava. Vhodné zkombinovat s relaxační postavou typu hospodský povaleč.


Trpaslíci
Po objevení podzemí se pár jedinců vydalo do Florie za zábavou. Po čase zjistili, že domů už je nechtějí.

2-x trpaslík / trpaslice

Silně RP role. Výbušné povahy, s neustálými konflikty. Mají rádi boj, pití a rvačky.


Zaklínači
Skupina bojovníků zaměřená na likvidaci nadpřirozených monster. Ve spolupráci s alchymisty si vylepšují schopnosti, někdy i za cenu psychických a fyzických změn.

2-3x zaklínač (1x obsazeno)

Bojová RP role. Bude se řešit boj, a výcvik zaklínače. Nevyhne se jim politika a řešení vztahu s městem a jeho obyvateli.


Cechy
Ikdyž jsou cechy otevřeny každému občanu florie, dá se členství v nich pojmout jako plnohodnotná role, která vyžaduje přípravu.

3-4x alchymista  (znalec chemie, tajných nauk a magie. Výroba jedů, magických předmětů apod. Je nutné mít dostatek flakónků a jiného laboratorního vybavení.)

3-5x řemeslník („vizualizace herních předmětů a staveb“, projektování staveb a strojů.)

5-10x válečník (výcvik, dril, bojové akce. Zajišťování osobní ochrany movitým. Kombinujte s osobními rolemi)Kancléř cechu
Každý cech má i agendu spojenou s evidencí členů, jejich výcvikem, cechovní kasou, zápisy z jednání cechovní rady apd. Cechmistři a představení cechu na tuto agendu většinou nemají dostatek času.

1x kancléř cechu válečníků
1x kancléř cechu alchymistů
1x kancléř cechu řemeslníků

Klidnější úřednická role s potenciálem k pletichaření. Budou se řešit vnitřní záležitosti cechu a ekonomika.

Služby
Můžete si připravit živnost na výrobu placek, a vesele žít prací a kvasem města. Kombinace s politikou, vztahy a řešením dalších záležitostí je čistě na Vaší nátuře.

V současnosti existují tyto služby:
čajovna
kavárna
masáže
léčitel
pekárna
zahradník
kasíno
lázně

Tímto seznamem nejsou zdaleka vyčerpány všechny možnosti. Jde spíš o základní souhrn stálých rolí. Můžete si vymyslet jakoukoliv roli, od lovce hlav až po švadlenu. A nemusí to být žádné povolání, stačí zajímavá osoba. Je vhodné i myslet na náplň hry tak, abyste měli pořád co dělat. Nečekejte, že Vám veškerou zábavu vytvoří organizátoři.

Organizátoři mají vždy poslední slovo! Neschválené postavy a role nepustíme do hry!