19. 1. 2018

Výnosy rady města Florie

Zápis z jednání rady města Florie

Jednání se uskutečnilo dne 19. srpna 811 za přítomnosti:

Signora kněžna kapitán Molly Tabletop
Radní přestavený cechu řemeslníků Cesik
Radní představený cechu válečníků Rab
Radní kněz Vertol Maaley
Radní kníže Fillipo Mornauer
Radní kníže Peon Arnolfini
Radní Shaer Arnolfini Jr.
Velekněz Shackeltona Sebastian Martel

V programu je projednání sedmí městských vyhlášek (body I-VII), čtyři úpravy Práv a povinností gardy (body a-e) a jedna veřejná stížnost.


Rada se usnesla, a dvanácti hlasy schválila následující městské vyhlášky:

       I.            Radní představený cechu řemeslníků Cesik se stává ministrem zahraničí a pod jeho správu spadají všichni diplomaté a vyjednavači.
    II.            Radní představený cechu válečníků Rab se stává velitelem florijské bezpečností služby a pod jeho gesci spadají všechny ozbrojené složky města.
 III.            Radní kněz Vertol Maaley se stává velitelem tajemných služeb.
 IV.            Rod Mornauer získává výsadní právo na produkci cukru a rumu, zároveň má vždy garantovaných 10% objemu nákladu florijských lodí při exportu pro naložení vlastním zbožím.
    V.            Cechu alchymistů je udělen patent na technologie umožňující tvorbu leptaného kamene.
 VI.            Cech alchymistů bude pravidelně podporován z městských peněz, následně město nebude platit za alchymistické služby gardě. (léčení, protijedy atd.)
VII.            Východoflorijská námořní společnost se oficiálně stává městskou flotilou pod novým názvem flotila Tabletop
Gardě se upravují práva a povinnosti následovně: Schváleno dvanácti hlasy.
A.    Až 2x ročně si může gardista jakékoli hodnosti vzít volno 1-2 dny na pohřeb blízkého příbuzného.
B.     Gardisté jakékoli hodnosti mohou denně na hodinu odložit uniformu, avšak stále zůstávají ve službě.
C.     Kapitán Amélie má třikrát do měsíce nárok na slepici a jednou ročně dostane přidělený nový psí košík. Tyto náklady jsou hrazeny z pokladny města.
D.    Komandant Jan Kýla obdrží každý měsíc deset lahví rumu vysoké jakosti ze soukromých zásob rodu Tabletop

Dále byla projednána stížnost rodu Malatesta a jedenácti hlasy se rada usnesla na následujícím řešení sporu:
Kněz Shackeltona se za své neuvážené chování, ničení soukromého majetku a neoprávněný vstup na soukromý pozemek rodu Malatesta osobně omluví a bude se podílet na nákladech na rekonstrukci sídla do výše a rozsahu jím způsobených škod.