28. 1. 2018

Prolog 2018

Je časně ráno 19. srpna.  Sedím na zápraží svého domu a čekám, až první paprsky ozáří Florii.  Město, které mám tak rád. Město, ve kterém jsem tolik zažil. Objevy nových provincií v sedmasedmdesátém, rozkvět a neuvěřitelnou atmosféru let osmdesátých i pohromu v roce 801.
Viděl jsem jak stateční obránci, obyčejní lidé jako já, poráží hordy démonů i samotné archony. A byl jsem hrdý.  Zbylo nás málo, město bylo v troskách, ale z každého sálalo odhodlání. Florii vybudujeme znova. Nastal věk obrody.
Jsem hrdý na den, kdy Liborius Bodec, první mezi obránci, obnovil tradici vládnutí skrze radu města a Signory. S nadějí jsem sledoval kroky prvních Signorů. Opětovné ovládnutí Aurijských zlatých dolů, rozkvět zámořského obchodu...  Přesto už tehdy narušovaly všeobecnou radost zlí jazykové, kteří vyčítali Signorům dohodnutou výpomoc od blízké Ostrie. Smlouvu, která z nás činila formální vazaly. Já si však dobře pamatuji, že nám nic jiného nezbývalo. V městské kase zůstaly jen dlužné úpisy, a sýpky zely prázdnotou. Lidé se bouřili, a hrozilo, že to, co nedokázaly hordy nepřátel - zničit mou milovanou Florii - dokáže obyčejný hlad. 
Dnes sedím na zápraží a prohlížím si slavnostně vyzdobené město, laskané slunečními paprsky. Vidím spousty nových domů, alchymistické dílny, nemocnici i novou arénu. Jak moudře vládli první Signorové. V přístavu ustupuje ranní mlha a postupně odhaluje mocné a pyšné lodě Ostrijské obchodní flotily. Hledím do dáli, a sním o budoucnosti obou měst. O době, kdy budou spolu bok po boku prosperovat a vzkvétat. Ano, jsem pošetilý starý muž, ale ve vzduchu je cítit příslib změny. Dnes je den voleb.

Vito Giancardi - velkoobchodník se suknem, “výňatek z osobního deníku” 19. srpna roku 811Vzpomínám si dobře, jak to tehdy bylo, jakkoliv se to dnes může zdát zmatené.

Volby vyhrála a novou Signorou se stala kapitánka Molly Tabletop. Ač nedávno byla pouhou kapitánkou s hrstkou věrných, dnes bude vládnout mocnému městu. Ceremonii uvedení do úřadu a slavnostní vyhlášení prvních dekretů se pokusil překazit Sebastian Martel, velekněz Shakeltona, který dal celý rod Malatestů do klatby. Avšak nová Signora předvedla svoji pohotovost a prozíravost. Než se tento veleknězův akt mohl zvrhnout v krveprolití, uklidila Martela z očí a ze svých soukromých zásob uvolnila několik desítek soudků s rumem. Zvolení nové Signory se slavilo hlučně a dlouho.
První dny vlády nové rady se nesly v povznášejícím duchu. Obchod vzkvétal i jednání s Ostrií o ukončení vazalství se dařila. Dohoda, která převáděla veškerý majetek Florijské investiční banky do společné správy obou měst, byla velkým vítězstvím florijské diplomacie.

Obzvláště živě si pamatuji ono osudové jednání rady z 26. srpna 811

 „Vážení radní, ctěná Signoro, naši právníci zkontrolovali poslední detaily smlouvy a vše je přesně tak, jak jsme se dohodli,“ oznámil vyslanec Adolfini H. na zasedání rady. 

„Poprosím zřízence, aby zaběhl pro ředitele investiční banky. Ať s sebou vezme účetní knihy a veškerou hotovost banky.“

„A nyní, než vyřídíme poslední formality, navrhuji přípitek. Mám tady jednu zásilku obzvláště exkluzivního zboží!“ chvástal se Adolfini.

A tak se připíjelo na budoucí společné úspěchy. Smlouvy nachystané k podpisu ležely na stole. Všeobecně povznesenou náladu a spřádání smělých obchodních plánů přerušil hlučný vpád zřízence doprovázeného kapitánem gardy. „Nemůžeme najít ředitele banky!“ zvolal zřízenec zoufale. „Nikde není, trezor banky je dokořán, nikde není žádná hotovost, ani knihy!“ Kapitán vzápětí jeho slova potvrdil.

V sále nastalo hrobové ticho. Všichni hleděli na zřízence s kapitánem jako by doufali, že jejich zpráva je jen špatný žert. Vždyť rada v poslední době prodala několik budov i rozestavěný přístav. Peníze uložené v trezoru investiční banky přece měly být klíčem k ukončení vazalství! Ze strnulosti přítomné vytrhl zvuk tříštícího se poháru.  Všechny pohledy se stočily k Adolfinimu. Vyslanec Ostrie byl nepřirozeně bledý, držel se za krk, od úst mu šla žlutá pěna. S chroptěním se pokusil vstát, ale vzápětí se v křeči skácel na podlahu.  První se vzpamatoval jeho osobní ochránce, vytasil zbraň a nedovolil přiblížit se nikomu z florijských. Členové ostrijské výpravy odmítli nabízenou pomoc radních, padaly obvinění z otravy, jen přítomnost gardy zabránila boji. Po chvíli marných snah o stabilizaci Adolfiniho stavu, naložili ostrijští tělo svého vyslance a spěchali k přístavu.

Během několika hodin polovina ostrijských obchodních lodí odplula. Zbytek se těsněji semkl okolo výjezdního kanálu z přístavu. Na všechny výzvy odpovídali ostrijští mlčením, nepropouštěli žádnou loď dovnitř ani ven. Opovážlivce, kteří se snažili proklouznout mezi nimi, častovali salvami z palubních děl. Blokáda města započala.

Po několika dnech jednání za zavřenými dveřmi vyslala Signora do Ostrie starou obchodní stezkou skupinu diplomatů, spolu s několika radními. Zhruba po třech týdnech se vrátili s nepořízenou. „Vůbec jsme se do Ostrie nedostali. U vesnice Follonica se vyloďují vojska s prapory Ostrie. Na jihu jsme dokonale odříznuti!“ hlásil ministr zahraničí, radní Césik.

Osobní zápisky Nicoma Mori, radního zapisovatele a juristy


Je září roku 811. Městem Florie se jako požár šíří jediná myšlenka. Bude válka!