14. 8. 2018

Aktuální verze pravidel Florie 2018

Vážení hráči,

zde si můžete prostudovat nejnovější verzi pravidel pro letošní hru. Oproti loňsku jsou upravené. Změny se týkají především pašování, kradení, získávání surovin, stavění a další.

Tisková verze pravidel 2018

Těšíme se na Vás. 

19. 7. 2018

Magie pěti


Kněz Asteria Peonéz se probudil zalitý potem. Něco se mu zdálo. Něco důležitého, co mu proklouzlo mezi prsty vědomí. Neodbytný pocit, že je něco opravdu špatně, byl stále silnější. Už si ani nepamatoval, kdy se naposledy pořádně vyspal. Neklid zažil už dříve, ale vždy našel útěchu v moudrosti Asteriově. To, že bůh neodpovídal na jeho modlitby, to bylo nové a děsivé.
Pomalu vstal, oblékl si své roucho a zamyšleně bloumal po místnosti. Schopnosti všech kněží slábnou, a lid si toho začíná všímat. "To by tak scházelo," řekl rozzlobeně. "Válka za dveřmi, ve městě bují pijáctví a drogy, lidé se rouhají jako nikdy dřív. Radní se zajímají jen o sebe a svoji moc. A teď tohle!"
Ponořen v tichých úvahách vyšel na nádvoří studovat hvězdy. Ale ať studoval nebe jakkoliv, nedokázal najít Asteriovu moudrost. A tak, když svítání rozehnalo hvězdy, vyrazil za Veleknězem Shackletona. Ten už, jako by na něj čekal.

22. 6. 2018

Florie hledá larpery

Máme pro Vás nabídku volných rolí: kníže Frederico Arnolfini, jeho syn Pietro Arnolfini a  Antonio Russo  - důvěrník knížete.


Kníže Frederico Arnolfini
Starý pán, co žil už před pohromou. Sleduje postupný úpadek šlechty, jejího významu, majetku, chování, a toho jak je vnímána společností. Nechce kandidovat na Signora, protože vidí, jak se jeho role změnila z „krále“, na dočasného „prezidenta“. Místo toho se snaží obnovit slávu a úroveň šlechty, a možná, při výjimečné konstelaci, i váhu Signorova úřadu. Je silným rasistu a k lidem s nízkým společenským postavením se chová jako k majetku. Výjimkou je jeho důvěrník. Což ale nikdy jako šlechtic otevřeně nepřizná. Má postoj a chování aristokrata a je zvyklý rozkazovat a manipulovat lidi kolem sebe.

21. 6. 2018

Mapa Florie


„Tak co mladej, sehnal jsi všechno?“ Vítal starý Giacomo svého vnuka.

„Jasně dědo, pančetu mám, kousek masa taky, vzal jsem i fetučíny, ty mám nejraději. Představ si, že kněžna Donna měla na sobě dneska nové blankytné šaty“, líčil nadšeně Enrico.

„To jsou ti dnešní mladí, zajímají se o samé blbosti……“, zlobil se na oko Giacomo, „a kde máš ten pytlík hrachu, krup a mouky? Nevidím, že by ses s tím tahal.“

„Nemám, dědo. Si představ, že za pytlík mouky chtěl starej Manuel stříbrňák. Vždyť to je třikrát víc než obvykle… Víš co dědo? Počkáme, až přijede karavana, a bude všeho dost. Však ve spíži ještě trochu máme.“

„U Svatýho Dindyho, to jsem tě nic nenaučil?“ rozčílil se stařík. „Řekni mámě, ať nám připraví kávu a přines tu moji mapu, ukážu ti to.“ To je furt nějaká zábava a na zítřek abychom mysleli my staří, přemítal v duchu Giacomo. Jaká je v tom spravedlnost. Co na to říkáš Dindy? To já mám sedět na zápraží se sklenkou vína a hvízdat po mladých děvčatech. Čeho jsem se to dožil? Kdo ví, jestli se dokážu o rodinu postarat i tentokrát?

17. 6. 2018

Noční zasedání

„Pánové, vítám Vás,“ oslovila Signora Molly Tabletop shromážděné radní„Díky, že jste i přes tuhle pozdní hodinu dorazili. Radní Rab se bohužel nedostaví, má neodkladné záležitosti v terénu.“

„Než začneme, dovolte, abych Vám představila styčného důstojníka Florijské armády Luciuse Malatestu, který má pro nás cenné informace.“

Signora obhlédla všech pět radních. Jejich nervózní pohledy jasně vypovídaly o tom, že neměli tušení, o co půjde. Je dobře, že nikdo nekomentoval nepřítomnost velekněze Sebastiana Martela. Tak to bychom měli, usmála se v duchu Molly.

„Situace je velmi vážná. Ostrijská blokáda nám už dnes působí značné potíže. Lodě nám hnijí v přístavu, hlavní pozemní zásobovací trasa na jih je zablokovaná.  Pomalu nám dochází zásoby, a to nejen luxusního zboží. Lid začíná strádat. Nálada je napjatá a od nás se očekávají rázné kroky k nápravě. Musíme vymyslet, co a jak bude Florie dělat.“
„Poprosím radního Mornauera, aby nás seznámil s podrobnostmi z diplomatické mise do Ostrie.“

12. 2. 2018

Registrace zahájena

Florie je otevřený svět, unikátní svojí volností, kterou hráčům nabízí. Každý má velmi širokou možnost výběru co hrát, a způsob hraní charakteru je zcela v hráčově režii. Nechceme, aby hráči přijeli bez připravené a domluvené role. Chceme Vás co nejlíp zapojit do dění, a tato příprava Vám zrychlí start a  zlepší herní zážitky.

Florie je simulace renesančního města s nadpřirozenými prvky. Historické události a aktuální situace utváří základ reálií, ve kterých hráči odehrávají své příběhy. A tím jak lidé hrají, určují nejen své osudy, ale i budoucnost města. Organizátoři dnes nevědí, jak se hra letos vyvine, co všechno se stane, a jak to dopadne.  


Tvorba postavy a role má několik kroků:
  1. Popřemýšlejte, co chcete hrát a vyberte si nějakou roli, i náhradní. 
  2. Vyplňte přihlašovací formulář.
  3. Po schválení role organizátory, Vám zašleme odkaz na tvorbu postavy. Zde si nejdříve stvoříte herní osobnost, pozadí postavy a dle fantazie zkusíte rozvézt možné zápletky a nápady. 
  4. V průběhu času Vás v tvorbě postavy budeme zapojovat do příběhových linek a vytvářet vazby na jednotlivé frakce a další lidi. Vždy na základě dohody s Vámi.  

Doufám že si hru společně užijeme. 

P.s. Příběh Florie pokračuje s dalšími ročníky. Každý má možnost si svoji roli jednou zopakovat. Hráči, kteří pokračují ve své roli, mají při osazování rolí logickou přednost. Neznamená to, že by byly všechny zajímavé figury rozebrané, ba naopak. Spíš nám to umožňuje vytvořit košatější příběh na základě skutečných herních událostí, stvořených hráči. 

28. 1. 2018

Prolog 2018

Je časně ráno 19. srpna.  Sedím na zápraží svého domu a čekám, až první paprsky ozáří Florii.  Město, které mám tak rád. Město, ve kterém jsem tolik zažil. Objevy nových provincií v sedmasedmdesátém, rozkvět a neuvěřitelnou atmosféru let osmdesátých i pohromu v roce 801.
Viděl jsem jak stateční obránci, obyčejní lidé jako já, poráží hordy démonů i samotné archony. A byl jsem hrdý.  Zbylo nás málo, město bylo v troskách, ale z každého sálalo odhodlání. Florii vybudujeme znova. Nastal věk obrody.
Jsem hrdý na den, kdy Liborius Bodec, první mezi obránci, obnovil tradici vládnutí skrze radu města a Signory. S nadějí jsem sledoval kroky prvních Signorů. Opětovné ovládnutí Aurijských zlatých dolů, rozkvět zámořského obchodu...  Přesto už tehdy narušovaly všeobecnou radost zlí jazykové, kteří vyčítali Signorům dohodnutou výpomoc od blízké Ostrie. Smlouvu, která z nás činila formální vazaly. Já si však dobře pamatuji, že nám nic jiného nezbývalo. V městské kase zůstaly jen dlužné úpisy, a sýpky zely prázdnotou. Lidé se bouřili, a hrozilo, že to, co nedokázaly hordy nepřátel - zničit mou milovanou Florii - dokáže obyčejný hlad. 
Dnes sedím na zápraží a prohlížím si slavnostně vyzdobené město, laskané slunečními paprsky. Vidím spousty nových domů, alchymistické dílny, nemocnici i novou arénu. Jak moudře vládli první Signorové. V přístavu ustupuje ranní mlha a postupně odhaluje mocné a pyšné lodě Ostrijské obchodní flotily. Hledím do dáli, a sním o budoucnosti obou měst. O době, kdy budou spolu bok po boku prosperovat a vzkvétat. Ano, jsem pošetilý starý muž, ale ve vzduchu je cítit příslib změny. Dnes je den voleb.

Vito Giancardi - velkoobchodník se suknem, “výňatek z osobního deníku” 19. srpna roku 811